Projekt o “Sokole”

Naszą ekspozycję zwiedziła dziś grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Konina k. Częstochowy. Młodzi ludzie przygotowują projekt o Bolesławie Klimczaku ps. Sokół, który został stracony w 1950 r. w więzieniu na Zamkowej w Kielcach. Jego pełny biogram można przeczytać tutaj: https://ompio.pl/wiezniowie/klimczak-bronislaw-stefan/