8 KDH im. Zaiwszy Czarnego

Harcerki z 8 KDH im. Zawiszy Czarnego zwiedziły ekspozycję OMPiO oraz poznały tajniki pracy naszego Ośrodka.