Rodzina Tadeusza Świtka w OMPiO

14 lutego 2020 roku Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach mieszczący się w dawnym więzieniu kieleckim zwiedziła córka i syn żołnierza wyklętego Tadeusza Świtka ps. „Chmura” , „Biały”. Urodził się w Suchedniowie pod Kielcami. W czasie okupacji niemieckiej aresztowany i wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Tam w 1945 r. wstąpił do Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Powrócił do kraju w grupie pieszej pod dowództwem J. Dzielskiego „Wareckiego”. Złapany w okolicach Buska przez UB został skazany na 6 lat więzienia, na mocy amnestii wyrok zmniejszono do 1 roku. W tym czasie przebywał w więzieniu przy ul. Zamkowej w Kielcach. Po odbyciu kary, w 1947 r. wstąpił do oddziału antykomunistycznego Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”. Po raz drugi ujęty przez UB został skazany na 12 lat pozbawienia wolności. T. Świtek zmarł w 1989 roku.