Pomnik księdza Pawłowskiego

Na środku dziedzińca Wzgórza Zamkowego znajduje się pomnik kapelana więzienia kieleckiego z okresu II wojny światowej.

Ksiądz Józef Pawłowski był rektorem kieleckiego seminarium duchownego a od listopada 1939 roku także proboszczem katedry. By móc pomagać jeńcom wojennym został kapelanem Czerwonego Krzyża. Pomagał wszystkim potrzebującym pomocy, jeńcom dostarczał jedzenie, ale także cywilne ubrania umożliwiając im ucieczkę. Tę działalność księdza przerwało aresztowanie 10 lutego 1941 roku. Po trwającym 2 miesiące pobycie w więzieniu na Zamkowej ksiądz został wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu a następnie Dachau. Zginął 9 stycznia 1942 roku. Po latach papież Jan Paweł II wyniósł ks. Pawłowskiego na ołtarze jako błogosławionego męczennika II wojny światowej.

Pomnik księdza, zaprojektowany przez Mirosława Nizio, składa się z trzech części: testamentu księdza w przezroczystej skrzyni na środku dziedzińca, metalowych płyt ukazujących najważniejsze daty z jego życia oraz szklanej płyty pod budynkiem IDK gdzie umieszczone są wspomnienia o księdzu i cytaty z Pisma Świętego.

Pomnik został odsłonięty 16 grudnia 2013 r. i poświęcony przez biskupa Kazimierza Gurdę.