Rocznica śmierci “Lancy”

19 marca 1948 roku o godz. 16.00 został rozstrzelany Ludwik Bilski ps. „Lanca”, członek podziemia antykomunistycznego w powiecie kieleckim, dowódca oddziału Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, żołnierz Armii Krajowej.
Urodził się 20 stycznia 1916 r. w Milicy w gminie Bliżyn (obecnie dzielnica Skarżyska-Kamiennej). Był synem Władysława i Władysławy z Kurowskich. W czasie okupacji niemieckiej działał w AK w stopniu plutonowego. 27.12.1945 r. został aresztowany przez UB w Skarżysku-Kamiennej. Wyrokiem Sądu Wojskowego w Kielcach został skazany na 4 lata. Osadzono go w więzieniu kieleckim. 27.10.1947 r. udało mu się uciec wraz z dwoma kolegami w czasie pracy w cegielni.Po ucieczce powrócił w okolice Skarżyska i przystąpił do konspiracji w Zrzeszeniu „WiN”. Należał do placówki kierowanej przez Mieczysława Siudka ps. „Dąbek”. Po jego śmierci sam objął dowództwo nad grupą. Pod koniec stycznia 1948 r. placówka została rozbita przez UB. Po walce „Lanca” został ujęty i aresztowany. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na sesji wyjazdowej w Skarżysku 6 marca 1948 r. skazał Ludwika Bilskiego na karę śmierci, pozbawienie praw obywatelskich i honorowych oraz na utratę majątku. Wyrok wykonano 19 marca prawdopodobnie w lesie w Zgórsku pod Kielcami. Ciała nie znaleziono do dziś.