Fotografista „Ponurego”

51 lat temu, 2  kwietnia 1969 roku zmarł ppor. Feliks Konderko ps. Jerzy, uczestnik kampanii wrześniowej, konspirator Tajnej Organizacji Wojskowej w Skarżysku-Kamiennej, żołnierz  i fotograf ZWZ-AK w Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury” i I batalionu 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej „Nurta”.

Jego pasją była fotografia. Zachował się, liczący około 2 tysięcy, zbiór zdjęć jego autorstwa, na których uwiecznił partyzanckie życie. Część zdjęć powstała, gdy ukrywał się w Wólce Milanowskiej w 1940 r. pod przybranym nazwiskiem Wacław Pawełkiewicz. Wykonywał wtedy zawód „fotografisty”, jak wpisał w sfałszowanym dowodzie i dzięki temu mógł poruszać się po okolicy, fotografować i prowadzić działania wywiadowcze.

Po wojnie robił odbitki zdjęć i rozwoził je kolegom z oddziału, ale nigdy ich nie podpisywał. Dlatego przez wiele lat pozostawał anonimowy. Swoje zdjęcia udostępnił również Cezaremu Chlebowskiemu do książki „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”. Starał się jednak, aby były takie na których jego koledzy stoją tyłem. Niektórzy mogli jeszcze w tamtym czasie mieć kłopoty z powodu przynależności do Armii Krajowej.

Sam autor również po wojnie w 1945 r. został aresztowany i skazany na 8 lat. Wyrok odbywał w więzieniu przy ul. Zamkowej w Kielcach. Został zwolniony na mocy amnestii w styczniu 1947 r. Negatywy wszystkich jego zdjęć mogły ujrzeć światło dzienne dopiero po roku 1989. Przedstawiają wspaniały obraz wojennego życia nie tylko oddziałów partyzanckich, ale i życia mieszkańców świętokrzyskich wsi. Spadkobiercą praw autorskich zdjęć Feliksa Konderki został p. Mariusz Baran Barański.

Więcej na temat Feliksa Konderki można przeczytać na stronie:

Feliks Konderko