Jan Paweł II na Wzgórzu Zamkowym (1991)

Z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II chcieliśmy przypomnieć jego pobyt w kieleckiej katedrze na szczycie Wzgórza Zamkowego w trakcie IV pielgrzymki do Ojczyzny.

3 czerwca 1991 r. celebrując Mszę Św. w Bazylice Katedralnej Jan Paweł II zakończył obrady III Synodu Diecezjalnego i spotkał się z osobami konsekrowanymi z całej Polski. W trakcie homilii powiedział:

“Kilkakrotnie nawiedzałem Kielce, pełniąc posługę metropolity krakowskiego. U początku tej posługi, w sierpniu 1963 roku. uczestniczyłem w pogrzebie ś.p. księdza biskupa Czesława Kaczmarka, którego postać wciąż skłania do refleksji. Stając dziś w katedrze kieleckiej, przyjmuję z satysfakcją wiadomość, że biskup Czesław Kaczmarek, kiedyś niesłusznie i bezpodstawnie skazany niesprawiedliwym wyrokiem, został teraz w wolnej Polsce w pełni zrehabilitowany. Kompetentne władze orzekły, że skazujący wyrok był całkowicie pozbawiony podstaw.

Dnia 9 października 1975 roku przewodniczyłem uroczystościom Złotego Jubileuszu Kapłaństwa ówczesnego Pasterza diecezji kieleckiej, księdza biskupa Jana Jaroszewicza, którego nieugiętą postawę i gorliwość pasterską zawsze podziwiałem. Nie było mu też oszczędzone cierpienie na rożnych etapach kapłańskiej drogi. Był to okres trudny dla Kościoła w Polsce. Pasterz kielecki miał swój udział w doświadczeniach, jakie Bóg dopuścił na Episkopat Polski, a w sposób szczególny na Prymasa Tysiąclecia i biskupa Czesława Kaczmarka.

Pamiętam dobrze mój pobyt w Kielcach z racji jubileuszu 250-lecia Seminarium Duchownego (17-18 kwietnia 1978). Byłem wtedy w Kielcach jako następca biskupa Konstantego Szaniawski, który to seminarium powołał do istnienia, chociaż nie było jeszcze wtedy diecezji kieleckiej.”

13 czerwca 1999 r. Papież wyniósł na ołtarze, jako błogosławionego męczennika – księdza Józefa Pawłowskiego – kapelana kieleckiego więzienia w okresie okupacji niemieckiej.

Współcześnie na placu przy katedrze znajduje się pomnik Jana Pawła II. Jego autorką jest kielecka rzeźbiarka Anna Grabiwoda. Obok, po lewej stronie pomnika posadzono w 2006 roku dąb pamięci, wyhodowany z nasion poświęconych przez Papieża.

W 100 lat po urodzinach tego wielkiego Polaka, radosna pamięć o nim żyje nadal w sercach mieszkańców Kielc.