Więzienne medaliki z chleba

Jan Pękalski, organizator  struktur Związku Walki Zbrojnej w Ćmielowie, redaktor i kolporter „Dziennika Informacyjnego”, oficer organizacyjny w Komendzie Obwodu Armii Krajowej, za swoją niepodległościową działalność był po wojnie prześladowany przez UB. Został aresztowany i po przesłuchaniach i śledztwie został skazany na trzy lata więzienia. Wyrok odsiadywał w mrocznych celach więzienia przy ul. Zamkowej w Kielcach.

W areszcie UB przy dzisiejszej ulicy Paderewskiego i w więzieniu Jan Pękalski pisał wiersze do syna, które potem zebrał i wydał własnym nakładem. Do dziś rodzina przechowuje je jak najcenniejszą pamiątkę, podobnie jak pamiątkowe medaliki zrobione przez ojca z więziennego chleba.

Te medaliki to niezwykły ślad historii więzienia przy ulicy Zamkowej. Każdy kto przychodzi tu i dzieli się rodzinną historią sprawia, że pamięć o więźniach z ulicy Zamkowej trwa.

Marek Maciągowski

Biogram Jana Pękalskiego ps. “Borowy” na stronie:

Pękalski Jan