Nowe twarze na Murze Pamięci

Na Murze Pamięci w OMPiO pojawiły się kolejne zdjęcia z wizerunkami ofiar więzienia przy ulicy Zamkowej:

Tadeusz Gawlikowski – członek ZWZ-AK z Kielc, zmarł w szpitalu w obozie KL Auschwitz w 1943 r.

o. Antoni Leszczyk – ojciec oblat z klasztoru na Św. Krzyżu, zmarł w obozie koncentracyjnym na Majdanku w 1943 r.

Stanisław Mikołajczyk ps. „Harpun”, „Halban” – członek SZP-ZWZ z Nowej Słupi, zmarł w kieleckim więzieniu w 1941 r.

Ezechiel Pulut – członek ZWZ z Kielc, zmarł w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz w 1943 r.

Jan Walocha ps. „Janek” – członek SZP-ZWZ z Kielc, zginął w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz w 1941 r.

Na Murze upamiętnionych jest już 176 więźniów. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego jakże ważnego dla mieszkańców naszego regionu Miejsca Pamięci.

Więcej na temat naszych bohaterów można przeczytać na stronie:

http://ompio.pl/wiezniowie/gawlikowski-tadeusz/

http://ompio.pl/wiezniowie/leszczyk-antoni/

http://ompio.pl/2020/05/nieznany-bohater-z-bielin-stanislaw-mikolajczyk-ps-harpun/

http://ompio.pl/wiezniowie/pulut-ezechiel/

http://ompio.pl/wiezniowie/walocha-jan/