Podpisanie umowy z CPdMZ

14 lipca 2020 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano umowę współpracy pomiędzy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach a Wzgórzem Zamkowym. Ze strony CPdMZ swój podpis złożył zastępca komendanta płk Paweł Polak a WZ p. o. dyrektor Ewa Chabielska. Umowa dotyczy zacieśnienia współpracy zwłaszcza na polu edukacji. Głównym celem będzie promowanie historii Kielc i regionu zwłaszcza za granicami Polski.