Wolna Strefa ul. Oboźna

30 lipca 2020 r. podopieczni Klubu Wolna Strefa z ul. Oboźnej  w ramach projektu „Śladami rocznic historycznych. 100-lecie Cudu nad Wisłą” wzięli dziś udział w grze miejskiej.