Wolna Strefa ul. Posłowicka, turyści z Międzyrzeca

Wychowankowie Klubu Wolna Strefa z ul. Posłowickiej wzięli udział w grze miejskiej “Do niepodległości z Józefem Piłsudskim”. Popołudniu naszą ekspozycję zwiedzili także turyści z Podlasia.