Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia obchodzimy co roku Święto Wojska Polskiego, aby upamiętnić historyczne zwycięstwo polskiej armii nad sowiecką Rosją w 1920 r.

Bitwa Warszawska była momentem zwrotnym w toczącej się od 1919 roku wojnie. Pod Ossowem na przedpolach Stolicy nastąpiła w połowie sierpnia 1920 r. zwycięska kontrofensywa, której zwieńczeniem była Bitwa nad Niemnem.

W rezultacie największe na świecie państwo – Rosja, posiadająca największą czynną siłę wojskową na kontynencie europejskim – pokonana została przez odradzającą się po zaborach Polskę, której jeszcze dwa lata wcześniej nie było na mapie świata.

Dzięki wielkiemu wysiłkowi polskich żołnierzy, oficerów i cywilów obroniono nasz kraj i Europę przed bezlitosną tyranią komunistów z Moskwy.

 

W tym dniu oddajmy cześć wszystkim żołnierzom, którzy strzegli i strzegą naszych granic poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi w naszych domach.