Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski kierowana przez gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu – organizacji, która była fenomenem w ogarniętej wojną Europie. W żadnym innym państwie okupowanym przez Niemców nie istniała taka organizacja, która swą strukturą przypominała normalne instytucje państwowe, tylko działające w konspiracji. Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze RP na uchodźstwie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Delegat Rządu na Kraj, od maja 1944 r. w randze wicepremiera, kierował zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej – Delegaturą Rządu na szczeblu centralnym, w województwach i powiatach. Delegatura składała się z 18 departamentów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Pracy i Opieki Społecznej oraz Oświaty i Kultury. W kolejnych latach okupacji rozbudowywano podziemne struktury wojskowe. Służba Zwycięstwu Polski 13 listopada 1939 roku przekształcona przez gen. Sikorskiego w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową.

Dziś w Kielcach odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę powołania Służby Zwycięstwu Polski.  Po mszy świętej w katedrze kieleckiej uczestnicy przeszli na skwer Żeromskiego, gdzie przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej złożyli wieńce i oddali hołd poległym.