Gdzie jest ta ulica?

Zapraszamy dziś do zabawy z kieleckimi ulicami. W naszym mieście powstają nowe ulice, którym trzeba nadać patrona, ale czy znamy patronów istniejących już ulic? Często przechodząc jakąś ulicą nie wiemy czego dokonała osoba, której imię nosi ta arteria. Przypomnijmy kilku bohaterów, których imiona noszą ulice w centrum naszego miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 Ksiądz Piotr Ściegienny (1801-1890) urodził się w Bilczy koło Kielc. Pochodził z rodziny chłopskiej i działał na rzecz poprawy położenia chłopów. W 1844 chciał zorganizować spisek przeciw zaborcy, ale został zdradzony i aresztowany. Osadzony w więzieniu na Zamkowej został skazany na karę śmierci. Jednak w ostatnim momencie zmieniono ta karę na zesłanie na Syberię.


Henryk Sienkiewicz (1846-1916) jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich. W okresie Polski pod rozbiorami pisał powieście “ku pokrzepieniu serc”, które na stałe weszły do polskiego kanonu najważniejszych książek jak: “Ogniem i mieczem”, “Potop” czy “Krzyżacy”. Laureat literackiej nagrody Nobla. Od społeczeństwa dostał dworek w Oblęgorku, gdzie dziś mieści się Muzeum.

 Juliusz Słowacki (1809-1849) jeden z polskich Wieszczów Narodowych. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu. Utwory Słowackiego podejmowały istotne problemy związane z walką narodowowyzwoleńczą.

Stanisław Staszic (1755-1816) urodzony w Pile ksiądz, który podobno w życiu nie odprawił żadnej mszy św. Zajął się pracą jako nauczyciel, pisarz, geolog, ale także polityk i propagator przemysłu. W Kielcach założył Szkołę Akademiczno-Górniczą – pierwszą szkołę wyższą na terenach polskich o profilu technicznym.

Adam Mickiewicz (1798 – 1855) Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu.  Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Jan Paweł II (1920 – 2005) czyli Karol Wojtyła, pierwszy papież Polak. Został wybrany na głowę kościoła katolickiego w 1978 roku. Jeden z najwybitniejszych polskich duchownych, który będąc papieżem wspierał polskie społeczeństwo w walce z komunizmem.

Tadeusz Kościuszko (1746-1817) polski generał i inżynier wojskowy. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1794 roku został Naczelnikiem państwa i dowódczą powstania przeciwko zaborcom. Pomimo wygranej pod Racławicami, insurekcja upadła. Tadeusz Kościuszko przebywał w Kielcach podczas powstania. W miejscu gdzie odpoczywał, stoi dziś pomnik.

Mikołaj Kopernik (1473-1543) Kopernik jest najbardziej znany jako twórca helicoentrycznego modelu Układu Słonecznego. Autor dzieła O obrotach sfer niebieskich przedstawiającego szczegółowo jego wizję Wszechświata. Był także lekarzem, prawnikiem, ekonomistą i matematykiem.

Stefan Żeromski (1864-1925) jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Nazywany „sumieniem polskiej literatury”. Urodził się w Strawczynie koło Kielc, natomiast w samych Kielcach uczył się w gimnazjum. Okres nauki w kieleckiej szkole opisał w powieści “Syzyfowe prace”. Powieści “Przedwiośnie” i “Ludzie bezdomni” opisują bardzo trudny okres odradzania się polskiego państwa po zaborach.

Józef Piłsudski (1867-1935) jeden z największych, polskich bohaterów. Bojownik o odzyskanie przez Polskę niepodległości. W czasie I wojny światowej stworzył I Kompanię Kadrową, która 12 sierpnia 1914 roku wkroczyła do Kielc i tutaj zaczęła walkę o odzyskanie wolności. Piłsudski często wracał myślami do Kielc i miło wspominał nasze miasto. Został także honorowym obywatelem Kielc.

Spróbujcie teraz dopasować wizerunki tych bohaterów do ulic na mapie naszego miast. Powodzenia!