KONKURS WSPOMNIEŃ ROZSTRZYGNIĘTY

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu Wspomnień „Historia z mojej pamięci”

Jury Konkursu Wspomnień „Historia z mojej pamięci” w składzie: Wiesława Rutkowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, dr Jan Główka – były dyrektor Muzeum Historii Kielc i dr Marek Maciągowski – dyrektor OMPiO po dogłębnej analizie i ocenie nadesłanych 25 prac, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym autorom:

I miejsce – Małgorzata Stępień za pracę „ Pamiętaj o mnie”

II miejsce – Witold Machniewski za pracę „Historia mojej rodziny”

III miejsce – Agata Niebudek-Śmiech za pracę „Deszcz złotych monet”

WYRÓŻNIENIA:

Alicja Matysek za pracę „Pamiętnik Jana Ryczka”

Dorota Kiełek za pracę „Patriotyczne i kolejarskie tradycje rodziny Sieroniów”

Maciej Marczewski za pracę „ Na basenie z panią Alą”

24 prace zostały zakwalifikowane do publikacji pokonkursowej, której wydanie OMPiO przewiduje w roku 2021.

Nagrody pieniężne ufundowali: Radio Kielce, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Wzgórze Zamkowe.

Członkowie Jury z uwagą przeczytali i omówili na kolejnych trzech posiedzeniach – 28 października, 4 listopada i 12 listopada 2020 r. – prace konkursowe. Ocenie podlegały następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, twórczy charakter pracy, wartość historyczna przedstawionych materiałów, autentyczność i oryginalność oraz poprawność stylistyczną i językową tekstów. Jury nie oceniało walorów literackich tekstów i umiejętności pisarskich ich autorów.

Konkurs wykazał, jak ważna jest dla świadomości dziedzictwa narodowego osobista refleksja nad swoim miejscem w historii, losami własnej rodziny i miejsca, z którego się pochodzi. Jury uznało, że wszystkie prace stanowią wartościowe i cenne świadectwo opisywanych czasów.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne z żalem informujemy, że nie odbędzie się uroczystość podsumowująca Konkurs Wspomnień. Państwo nagrodzeni i wyróżnieni zostaną indywidualnie zaproszeni do odebrania nagród i spotkania za Jury. Spotkanie to będzie relacjonowane online.

Kielce, 12 listopada 2020 r.