Poznaj Wyklętych

1. marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci byli członkami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Chcielibyśmy już dziś przypomnieć niektóre sylwetki tych bohaterów, także tych związanych z Kielecczyzną i naszym więzieniem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zygmunt Szendzielarz urodził się 12 III 1910. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty i Szkołę Podchorążych Kawalerii. Brał udział w wojnie obronnej Polski jako dowódca 2. szwadronu 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, będącej częścią Wileńskiej Brygady Kawalerii. Po zakończeniu działań wojennych próbował przedostać się do Francji do odtwarzanego Wojska Polskiego, ale musiał wrócić do Wilna. Tam włączył się w działalność konspiracyjną ZWZ-AK. Przyjął pseudonim „Łupaszka”. W 1943 roku objął dowództwo 5 Wileńskej Brygady AK. Po rozwiązaniu AK „Łupaszko” nie złożył broni i walczył w partyzantce z komunistami, zaangażował się w działalność propagandową. 30 czerwca 1948 roku Zygmunt Szendzielarz został aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu w Warszawie. Sąd skazał go na 18-krotną karę śmierci, wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku.

Witold Pilecki (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Uznawany za jednego z największych bohaterów II wojny światowej. Wstąpił  do piekła na ziemi jakim był obóz w KL Auschwitz jako ochotnik, aby poinformować świat o dziejących się tam zbrodniach. Po zdobyciu informacji i zorganizowaniu ucieczki z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948.

Łukasz Ciepliński urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych 26 listopada 1913 r. w Kwilczu. Bezpośrednio po wybuchu II wojny światowej dowodził kampanią przeciwpancerną w wojnie obronnej. Przyczynił się do stworzenia struktur wywiadu i kontrwywiadu. W 1944 roku, jego oddziały brały udział w wyzwoleniu Rzeszowa. Związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. W 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, ze względu na obiecaną tzw. „cichą amnestię” dla jego podkomendnych, zgodził się współdziałać. Niedługo potem wycofał się z tej umowy, co stało się przyczyną śledztwa a następnie kary śmierci, którą wykonano 1 marca 1951 r. w Warszawie.

Danuta Siedzikówna urodziła się  3 września 1928 w Guszczewinie. Była sanitariuszką w 4. szwadronie odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, a w 1946 w 1 szwadronie Brygady, który działał na Pomorzu. Po śmierci rodziców Inka wraz z siostrą wstąpiła do AK, gdzie odbyła przeszkolenie medyczne. Po zakończeniu II Wojny Światowej kontynuowała działalność podziemną. Została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne i tam w 20 lipca 1946, została aresztowana przez UB. 3 sierpnia została skazana na śmierć. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku.

Józef Franczak ps. „Lalek” (ur. 17 marca 1918 w Kozicach Górnych albo 25 maja 1918)– przed wojną wachmistrz Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej związany ze strukturami ZWZ i AK. W sierpniu 1944 został przymusowo wcielony do 2 Armii Wojska Polskiego. W styczniu 1945, będąc świadkiem wydawania i wykonywania wyroków śmierci na AK-owcach  zdecydował się na dezercję. Jest powszechnie uznawany za ostatniego członka i partyzanta polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, który poległ w walce z grupą operacyjną ZOMO/SB w październiku 1963, po 24 latach w zbrojnej konspiracji.

Zapraszamy też na naszą stronę do działu Więźniowie, gdzie znajdziecie biogramy Wyklętych więzionych na Zamkowej w Kielcach.

Franciszek Jaskulski http://ompio.pl/wiezniowie/jaskulski-franciszek/

Aleksander Życiński http://ompio.pl/wiezniowie/zycinski-aleksander/

Karol Łoniewski http://ompio.pl/wiezniowie/loniewski-karol/

Zygmunt Kwas http://ompio.pl/wiezniowie/kwas-zygmunt/

Ludwik Machalski http://ompio.pl/wiezniowie/machalski-ludwik/