Łokietek, Kadłubek i Świnka

26 marca 2021 r. Bruno Wojtasik opublikowała tekst o osobach mającymi bardzo duże zasługi dla odrodzenia Królestwa Polskiego a noszących bardzo osobliwe przydomki oraz nazwiska.

Zapraszamy do działu “Blog”:

Łokietek, Kadłubek i Świnka