Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Pamiętamy o członkach II konspiracji i żołnierzach walczących na Kielecczyźnie w oddziałach „NIE”, DSZ, „WiN”, ROAK, ZZK, KWP, NSZ, NZW czy mniejszych lokalnych organizacjach jak „Legion Czarnego Lwa”, „Trupia Czaszka”, Armia Wolnej Europy, Polska Organizacja Wojskowa, Organizacja „Błyskawica”, Grupa „Mnicha” i wielu innych.

Pamiętamy o żołnierzach podziemia poległych w bitwach i potyczkach  z oddziałami NKWD, KBW, UB, MO oraz skrytobójczo zamordowanych przez funkcjonariuszy tych komunistycznych organizacji.

Pamiętamy o żołnierzach na których wykonano egzekucję czy zamordowano w czasie śledztwa w więzieniu na ulicy Zamkowej oraz w innych katowniach komunistycznych w Kielcach.

Pamiętamy o aresztowanych i skazanych na długoletnie wyroki więzienia, o prześladowanych rodzinach żołnierzy wyklętych oraz o osobach represjonowanych za pomoc udzieloną podziemiu niepodległościowemu.

Cześć Ich Pamięci !!!