Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość,
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

Dziś obchodzimy święto Naszej Flagi wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Natomiast nasze barwy narodowe zostały ustanowione w XIX wieku na wniosek posłów z Kielecczyzny i są odwzorowaniem barw używanych na Godle Polski. Symbole narodowe należy szanować, trzeba też pamiętać, że są objęte ochroną prawną: Karalność za znieważenie symboli narodowych ustanawia art. 137 Kodeksu karnego, zgodnie z którym każdy, kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.