Uniwersał połaniecki – 7 maja 1794 r.

7 maja 2021 roku Ewa Działowska opublikowała artykuł o Uniwersale Połanieckim Tadeusza Kościuszki nadającym polskim chłopom wolność osobistą:

Zapraszamy na Bloga OMPiO:

Uniwersał połaniecki – 7 maja 1794 r.