NOWE TWARZE NA MURZE PAMIĘCI

Na Murze Pamięci w OMPiO pojawiły się kolejne zdjęcia z wizerunkami ofiar więzienia przy ulicy Zamkowej:

Władysław Bąk ps. „Zemsta” – żołnierz ZWZ-AK, rozstrzelany w publicznej egzekucji za stacją kolejową Kielce Herbskie w 1943 r.

Stefan Chabik – strażnik więzienia kieleckiego, więzień KL Auschwitz i KL Natzweiler, rozstrzelany podczas transportu ewakuacyjnego w 1945 r.

Jan Jamioł – rolnik z Radomic, zamordowany w czasie przesłuchania przez gestapo w kieleckim więzieniu w 1945 r.

Franciszek Jaśniewski ps. „Karp” – żołnierz oddziału AK „Wybranieccy”, więzień KL Gross-Rosen, zginął w czasie ucieczki z obozu w 1945 r.

Marian Krzyszkowski ps. “Mały I-szy” – członek Organizacji Podziemnej „Błyskawica”, zginął w egzekucji w więzieniu kieleckim w 1952 r.

Józef Mikołajczyk – rolnik z Bielin, konspirator ZWZ, zginął w KL Auschwitz w 1942 r.

Wincenty Mikołajczyk – rolnik z Bielin, konspirator ZWZ, zginął w KL Auschwitz w 1941 r.

Leon Papajewski – dziadek Leszka Krysiaka z NSZ, aresztowany przez UB, zmarł w więzieniu kieleckim w 1945 r.

Władysław Pepaś ps. „Gąszcz”, „Tomek” – żołnierz ZWZ-AK oraz antykomunistycznego oddziału „Cześka”/ „Chmury”, zmarł w więziennym szpitalu w Grudziądzu w 1950 r.

Józef Płachta – żołnierz KOP, pracownik Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, więzień KL Auschwitz i KL Natzweiler, zginął w obozie.

o. Jan Podkul – salezjanin przy kieleckiej parafii pw. Św. Krzyża, więzień KL. Auschwitz i KL Dachau, zmarł w obozie w 1942 r.

Franciszek Puchała – żołnierz NSZ, zginął w egzekucji w 1949 r.

Na Murze upamiętnionych jest już 197 ofiar kieleckiego więzienia.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego jakże ważnego dla mieszkańców Kielc i naszego regionu Miejsca Pamięci.