Organizacja Podziemna „Błyskawica”

11 czerwca 1952 roku w kieleckim więzieniu przy ulicy Zamkowej przeprowadzono egzekucję trzech członków antykomunistycznej Organizacji Podziemnej „Błyskawica” z Ostrowca Świętokrzyskiego: Stanisława Staronia, Wacława Wątroby i Mariana Krzyszkowskiego.

„Podziemna Organizacja – Błyskawica”

Organizacja działała w latach 1947-1951 na terenie pow. Opatów, woj. kieleckie. Komendantem był Stanisław Staroń ps. „Błysk”, „Grom”. Liczyła 7 osób.

( Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro „C”, Warszawa 1964)

W 1946 r. Stanisław Staroń ps. „Błysk”, „Grom” i Wacław Wątroba ps. „Srogi” założyli w Ostrowcu Świętokrzyskim niepodległościową Organizację Podziemną „Błyskawica”. Celem grupy było zdobywanie broni na funkcjonariuszach MO i walka z ustrojem komunistycznym. Wkrótce do organizacji dołączyli: Marian Krzyszkowski „Mały I-szy”, Janusz Kolasiński „Mały II-gi”, Kazimierz Wójcik „Wojtek” oraz Jan Lech „Leszek” (były członek Armii Krajowej), który miał pełnić funkcję dowódcy „Błyskawicy”.

27 października 1951 r. trzej członkowie organizacji przeprowadzili udany zamach na Stanisława Iwana, funkcjonariusza MO z Opatowa. Dzień później UB-MO aresztowało J. Kolasińskiego, a 4 listopada pozostałych członków „Błyskawicy”.

Stanisław Staroń ps. “Błysk”, “Grom”

 

Wacław Wątroba ps. “Srogi”

 

Marian Krzyszkowski ps. “Mały I-szy”

 

26 lutego 1952 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Wojskowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu skazano: Stanisława Staronia, Wacława Wątrobę, Mariana Krzyszkowskiego na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia, Janusza Kolasińskiego na 10 lat więzienia i na 5 lat utraty praw, Jana Lecha na  8 lat więzienia  i 4 lata utraty praw, Kazimierza Wójcika na 5 lat więzienia i 2 lata utraty praw.

W stosunku do S. Staronia, M. Krzyszkowskiego i W. Wątroby prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski.

Wieczorem 11 czerwca 1952 r. w więzieniu kieleckim wykonano wyroki śmierci:

Godz. 21.00 – na Wacławie Wątrobie, ur. 12 grudnia 1925 r. w Szewnie pow. opatowski, lat 27.

Godz. 21.30 – na Marianie Krzyszkowskim, ur. 9 stycznia 1930 r. w Szewnie pow. opatowski, lat 22.

Godz. 22.00 – na Stanisławie Staroniu, ur. 8 sierpnia 1928 r. w Ostrowcu, lat 24.

Po egzekucji zostali wywiezieni i wrzuceni do dołów śmierci na terenie kieleckiego cmentarza na Piaskach.

W czerwcu 2018 r. w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez zespół badawczy IPN na tzw. kieleckiej łączce zostały odnalezione szczątki Stanisława Staronia. 17 czerwca 2019 r. oficjalnie potwierdzono jego tożsamość w czasie uroczystego wręczania not identyfikacyjnych rodzinom ofiar w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Dwaj pozostali członkowie „Błyskawicy” wciąż pozostają nie odnalezieni.

Miejsce odnalezienia szczątków Stanisława Staronia na kieleckim cmentarzu na Piaskach.

Na Murze Pamięci OMPiO upamiętniony jest Stanisław Staroń i Marian Krzyszkowski, a wkrótce będzie też Wacław Wątroba.

Artur Szlufik