Egzekucja na Stadionie i w Suchedniowie

6 lipca 1944 roku miała miejsce jedna z największych jednorazowych publicznych egzekucji na Kielecczyźnie. Niemcy rozstrzelali wówczas w Skarżysku-Kamiennej, Suchedniowie i Kielcach około 100 Polaków.

Tego dnia z kieleckiego więzienia przy ulicy Zamkowej niemieccy żandarmi zabrali 54 osoby i zamordowali na terenie Stadionu Leśnego w Kielcach oraz kilkunastu zakładników, których rozstrzelali obok stacji kolejowej w Suchedniowie.

Przyczyną, podaną w afiszu egzekucyjnym, było zabicie w okresie 23 czerwca – 5 lipca 1944 r. szesnastu Niemców i Ukraińca oraz sabotaż kolejowy pod Lekominem. Wśród aresztowanych znajdowało się wielu członków Armii Krajowej. Głównym sprawcą tego mordu był Hauptmann Gaier, który odrzucił wszystkie prośby o ułaskawienie.

W czasie II wojny światowej teren Stadionu Leśnego w Kielcach był miejscem masowych egzekucji. Szacuje się, że w latach 1940-1944 Niemcy rozstrzelali tu od kilkuset do kilkunastu tysięcy Polaków, głównie mieszkańców Kielc i ziemi świętokrzyskiej, przywożonych przede wszystkim z więzienia kieleckiego. Stąd miejsce to nazywane jest czasami „kieleckim Katyniem”.

Pierwsza egzekucja na Stadionie miała miejsce 12 czerwca 1940 roku kiedy to Niemcy zamordowali kilkudziesięciu Polaków. W jej miejscu, w 1960 r. na zboczu Góry Pierścienicy, ok. 300 m. na południe od ul. Kusocińskiego, odsłonięto Pomnik Straceń. Jego autorem był kielczanin Bolesław Cetner.

Pomnik Straceń na Stadionie Leśnym w Kielcach (Foto OMPiO)

6 lipca 1944 r. żandarmi niemieccy przywieźli z kieleckiego więzienia i rozstrzelali na Stadionie 54 Polaków.

LISTA STRACONYCH 6 VII 1944 R. NA STADIONIE:

 1. Stefan Balasiński
 2. Tadeusz Banach
 3. Kazimierz Banasiewicz
 4. Lucjan Barański
 5. Alfred Białkowski
 6. Henryk Biernacki
 7. Aleksander Bobrowski
 8. Stanisław Bracha
 9. Stanisław Buras
 10. Jan Chapski
 11. Jan Chyży
 12. Antoni Czyżewski
 13. Władysława Daniel
 14. Jan Dereziński
 15. Tadeusz Dratwa
 16. Zygmunt Dulęba
 17. Stanisław Durlik
 18. Łukasz Fronk
 19. Julian Grzymka
 20. Jerzy Herman
 21. Stanisław Jeżowski
 22. Józef Kaczor
 23. Ambroży Karkowski
 24. Stanisław Kochanek
 25. Kazimierz Konca
 26. Paweł Koperek
 27. Józef Kowalik
 28. Tadeusz Ksel
 29. Julian Kudas
 30. Michał Kulik
 31. Wacław Kuliński
 32. Aleksander Kurowski
 33. Jan Łaszczyk
 34. Stanisław Łakomiec
 35. Konstanty Makowski
 36. Fryderyk Markiewicz
 37. Henryk Menert
 38. Kazimierz Miernik
 39. Mieczysław Miernik
 40. Stefan Miłobędzki
 41. Czesław Obertyński
 42. Andrzej Podolak
 43. Władysław Przeworski
 44. Marian Pyrkosz
 45. Adolf Sadlik
 46. Wincenty Skrobek
 47. Kazimierz Sykut
 48. Kazimierz Walczyński
 49. Feliks Wasowski
 50. Czesław Wawerski
 51. Ignacy Woźniak
 52. August Zamorski
 53. Ludwik Zimny
 54. Bogdan Zypilis

Relacja Genowefy Makowskiej, żony jednego z rozstrzelanych w tej egzekucji z dn. 5 sierpnia 1948, Kielce :

„Makowski Czesław był moim mężem, który pracował w warsztatach ślusarskich w roku 1944. I w 1944 r., w lipcu został rozstrzelany przez żandarmerie niemiecką. W dniu 23 czerwca 1944 r. przyszła żandarmeria niemiecka, obstawili dom dookoła, a jeden wszedł do mieszkania, który miał na liście przedstawionego męża. W tym to czasie mój mąż wyskoczył oknem i żandarm złapał go do więzienia Kielce.

Mąż mój należał do organizacji podziemnej AK od roku 1940.

Egzekucji dokonano 6 lipca 1944 r. na Stadionie w Kielcach przez rozstrzelanie. Ofiary zostały przywiezione z więzienia Kielce. Mąż mój oskarżony był o przynależenie do organizacji podziemnej. Egzekucja była odwetowa, zginął żandarm na ul. Bodzentyńskiej. Egzekucji dokonali żandarmeria i gestapo. Nazwisk oprawców nie znam.

Zwłoki zostały pogrzebane na Stadionie w Kielcach, a teraz obecnie przewieziono na cmentarz Partyzantów w Kielcach”.

(Zapisy Terroru. Tom 3. Okupacja niemiecka w dystrykcie radomskim, pod red. Leszka Zaborowskiego, Warszawa 2018, s.124)

Pomnik poświęcony ofiarom egzekucji przy Al. Na Stadion w Kielcach (Foto OMPiO)

Tego samego dnia, 6 lipca 1944 roku, niemieccy żandarmi wywieźli i rozstrzelali w Suchedniowie kilkunastu Polaków. Bezpośrednim świadkiem zabierania aresztowanych z kieleckiego więzienia na egzekucję był osadzony w jednej z cel Tadeusz Młodawski. Po latach tak wspominał te tragiczne wydarzenia:

„W tym dniu zabrano z pod tej celi kilkanaście osób. Wywoływanych ustawiano pod ścianami i krępowano ręce od tyłu sznurkiem. Wywoływali ich czytając z listy. Byli to żandarmi w zielonych pałatkach i czapkach z trupimi główkami. Widziałem ich bo stali w drzwiach celi. Dopiero po wywołaniu wszystkich z listy celę zamknięto. Orientowaliśmy się, że wszystkich wywołanych zabrano na śmierć bo wcześniej na teren więzienia zajechały samochody.”

(Relacja Tadeusza Młodawskiego, 30 styczeń 1978 r. , Kielce)

6 lipca 1944 roku Niemcy w trzech samochodach przywieźli do Suchedniowa 33 zakładników, skrępowanych drutem kolczastym i mających usta zaklejone gipsem. Byli to więźniowie z Kielc, Starachowic i Radomia schwytani w łapankach. Zginęli oni od strzałów w tył głowy. Pochowano ich w trzech zbiorowych mogiłach obok stacji kolejowej.

 

Groby straconych w Suchedniowie przed ekshumacją (Źr. https://naszsuchedniow.blogspot.com/2015/07/rocznica-egzekucji.html)

14 kwietnia 1945 r. pod auspicjami PCK ekshumowano z miejsca egzekucji 31 ciał, natomiast zidentyfikowano dziewiętnaście. Przez bliskich zostało rozpoznanych pięć ofiar z Kielc: Władysław Daniel (ur. 15 X 1915), Zdzisław Kaleta (ur. 13 II 1920), Napoleon Kluźniak (ur. 20 XI 1909) oraz bracia Czesław Łapacz (ur. 20 VII 1922) i Stanisław Łapacz (ur. 12 V 1920). Ich zwłoki zostały przewiezione do Kielc. Odbył się manifestacyjny pogrzeb. Kondukt prowadził z Rynku. U bramy nekropolii, która stanie się Cmentarzem Partyzanckim, odbyła się msza polowa. Były to pierwsze pochówki w tym miejscu.

Groby pięciu ofiar egzekucji w Suchedniowie na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach (Foto OMPiO)

W Suchedniowie, obok miejsca kaźni, na skarpie przy ul. Dawidowicza w 1993 roku odsłonięto pomnik ufundowany przez suchedniowskie społeczeństwo, kombatantów i miejscowe zakłady pracy.

Pomnik poświęcony ofiarom egzekucji w Suchedniowie (Źr. https://mapapamieci.net/suchedniow-egzekucja/)

Źródło:

Tomasz Domański, Andrzej Jankowski, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939-1945, Kielce 2011.

Adam Massalski, Stanisław Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Wrocław 2007.