Wycieczka z Sienna

6 sierpnia 2021 r. czterdzieści cztery dzieci z Sienna zwiedziły ekspozycję OMPiO i wzięły udział w warsztatach IDK.