Głośne czytanie na placu artystów

W ramach Herling-Grudziński Festiwal 4 września 2021 r. na Placu Artystów w Kielcach odbyło się głośne czytanie z Beatą Pszeniczną i Dawidem Żłobińskim – aktorami z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W zabawie wzięli udział m. in.:

Marcin Chłodnicki Wiceprezydent Miasta Kielce, który przeczytał fragment  “Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.
Agata Wojda Wiceprezydent Miasta, która przeczytała fragment  “Na ustach grzechu” Małgorzaty Samozwaniec.
Henryk Milcarz prezes Wodociągów Kieleckich przeczytał fragment “Zemsty” Aleksandra Fredry.
Piotr Jędrzejczak dyrektor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” przeczytał fragment “Chłopów” W. Reymonta.
por. Artur Leksander porucznik z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach przeczytał kolejny fragment “Pana Wołodyjowskiego”
Ewa Chabielska dyrektor Wzgórza Zamkowego przeczytała kolejny fragment “Zemsty” Fredry.
Karol Piwko były dyrektor Banku Spółdzielczego w Kielcach przeczytał kolejny fragment “Chłopów” Reymonta.
Grzegorz Maciągowski Dyrektor Muzeum Historii Kielc przeczytał fragment “Krzyżaków” H. Sienkiewicza.
Stanisława Zacharko dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach przeczytał fragment “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Fot. Łukasz Pająk