Jak powstawały Kielce?

14 października 2021 r. w OMPiO odbyła się konferencja historyczna: Jak powstawały Kielce? Nowe badania i nowe perspektywy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Muzeum Historii Kielc, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedstawiono najnowsze ustalenia interdyscyplinarnego zespołu referentów, archeologów, historyków, historyków sztuki, archiwistów, bibliotekoznawców reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju, na temat genezy oraz rozwoju osady i miasta w swojej najwcześniejszej średniowiecznej i nowożytnej fazie powstania.

Druga część konferencji odbędzie się w piątek 15 października 2021 r. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie Muzeum Historii Kielc.

Zapraszamy do galerii zdjęć: