Technikum z Pionek, Nazaret

19 października 2021 r. dzieci  z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach zwiedziły ekspozycję OMPiO i poznawały Legendę o powstaniu Kielc. Następnie uczniowie Technikum w Pionkach zwiedzili dawne więzienie Kieleckie.

Zapraszamy do galerii zdjęć: