MARCIN POPIEL – KAPŁAN UBOGICH

3 grudnia Ewa Działowska opublikowała artykuł o księdzu Marcinie Popielu – arystokracie, dziedzicu dóbr kurozwęckich, który w wieku 33 lat zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego i resztę życia poświęcił służbie Bogu i bliźniemu.

 

Zapraszamy na Bloga:

Marcin Popiel – kapłan ubogich