Otton Grynkiewicz. Dramatyczna relacja zesłańca.

6 maja 2022 r. Damian Kwietniewski opublikował artykuł o Ottonie Grynkiewiczu i jego malarstwie dotyczącym deportacjom Polaków na Syberii.

Zapraszamy na nasz Blog:

Otton Grynkiewicz. Dramatyczna relacja zesłańca.