Pepesze z kieleckiego więzienia

5 sierpnia 2022 r. Marek Maciągowski opublikował artykuł o broni zdobytej przez żołnierzy Antoniego Hedy “Szarego” w trakcie słynnego rozbicia więzienia UB 4 VIII 1945 r.

Zapraszamy na nasz Blog:

http://ompio.pl/category/blog/