Goście UM Starachowice

15 września 2022 r. ekspozycję OMPiO zwiedziła międzynarodowa grupa goszcząca w naszym regionie na zaproszenie Urzędu Miasta Starachowice.