Wacław Wątroba “Srogi” odnaleziony

Dzisiaj 8 marca 2023 r. w Belwederze ogłoszono nazwiska 20 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań Instytutu Pamięci Narodowej.

Wśród nich jest Wacław Wątroba ps. „Srogi“ – członek antykomunistycznej Organizacji Podziemnej „Błyskawica“ z Ostrowca Świętokrzyskiego zamordowany w więzieniu kieleckim przy ulicy Zamkowej w 1952 r.

Wacław Wątroba ps. „Srogi” (1925-1952)

Urodził się 12 grudnia 1925 roku w Szewnie w powiecie opatowskim. Był synem Tomasza i Anieli z domu Baran. Pochodził z rodziny robotniczej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako blacharz w prywatnym zakładzie w Ostrowcu.

W czasie okupacji niemieckiej pracował jako kelner w restauracji w Szewnie. Nie należał do konspiracyjnej organizacji, jednak sympatyzował z członkami Armii Krajowej. Po wyzwoleniu pracował w Hucie „Pokój” w Nowym Bytomiu, jako blacharz w zakładzie i od 1946 r. do chwili aresztowania w Hucie Ostrowiec.

W 1946 r. wspólnie ze Stanisławem Staroniem ps. „Grom”, „Błysk” założył niepodległościową „Organizację Podziemną Błyskawica”. Celem grupy było zdobywanie broni na funkcjonariuszach MO i walka z ustrojem komunistycznym. „Srogi” pełnił funkcję zastępcy dowódcy bojówki dywersyjnej. 27 października 1951 r. członkowie organizacji przeprowadzili udany zamach na Stanisława Iwana, funkcjonariusza MO z Opatowa.

3 listopada został aresztowany wraz z innymi członkami grupy w Ostrowcu Świętokrzyskim przez funkcjonariuszy PUBP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu Św. z 26 lutego 1952 r. został skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadkiem całego mienia. Wyrok wykonano 11 czerwca 1952 r. o godz. 21.00 w więzieniu kieleckim. Pochowany został na cmentarzu „Piaski” w Kielcach w nieznanym miejscu.

Szczątki Wacława Wątroby zostały odnalezione w czerwcu 2018 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Wacław Wątroba upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.

Więcej na temat Organizacji Podziemnej “Błyskawica” przeczytacie tutaj:

Organizacja Podziemna „Błyskawica”

Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich 08.03.2023 r. w Belwederze w Warszawie. Na zdjęciu Krzysztof Szwagrzyk – zastępca prezesa IPN, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji i Karol Nawrocki – prezes IPN (Fot. Andrzej Lange – PAP)

Inne osoby związane z województwem świętokrzyskim, które znalazły się na liście zidentyfikowanych to:

Ryszard Chrzanowski ps. „Kos“ (1925-1949) – żołnierz ZWZ-AK w oddziale Antoniego Hedy „Szarego“ i członek podziemia antykomunistycznego w oddziale „WiN“ Wacława Borowca „Niegolewskiego“, uczestnik akcji rozbicia więzienia kieleckiego w 1945 r., zmarł w więzieniu w Raciborzu w 1949 r.

Marian Kostępski (1923-1952) – współpracownik antykomunistycznej organizacji „Legion Czarnego Lwa“ z Sandomierskiego, zmarł w więzieniu w Raciborzu w 1952 r.