Marsz Katyński 2023

13 kwietnia 2023 roku odbył się VIII Kielecki Marsz Katyński.  Uczestnicy marszu wyruszyli w południe z ulicy Sienkiewicza i przeszli na Rynek. Po inauguracji wydarzenia nastąpił przemarsz ulicami centrum Kielc na Skwer Pamięci Ofiar Katynia przed Monument „Sen”.

Organizatorzy wydarzenia są: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”

Współorganizatorzy: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach

Partnerzy: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Starosta Powiatu Kieleckiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Karpacki Oddział SG, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Areszt Śledczy w Kielcach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kielcach, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów

Zbrodnia Katyńska

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, jeńców ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejne egzekucje przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych Polaków, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Ojczyznę.

W 2007 roku Sejm RP na 13 kwietnia ustanowił Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć: