80. rocznica śmierci gen. Sikorskiego

Dzisiaj 4 lipca przypada 80. rocznica tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego – współautora zwycięstwa nad Armią Czerwoną w 1920 r., premiera II RP, w czasie II wojny światowej Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i szefa rządu RP na uchodźstwie.

Gen. Władysław Sikorski urodził się w 1881 r. w Tuszowie Narodowym k. Mielca. Był m.in. premierem polskiego rządu na uchodźstwie w latach 1939-1943 oraz Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych.

Sikorski był m.in. współzałożycielem Związku Walki Czynnej w 1908 r., którego celem było zorganizowanie zbrojnego powstania przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Odegrał także ważną rolę w walkach o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W okresie międzywojennym należał do konkurentów obozu politycznego marszałka Józefa Piłsudskiego.

Funkcję premiera i ministra spraw wojskowych RP powierzono mu 30 września 1939 r. w Paryżu. W listopadzie tego samego roku objął stanowisko naczelnego wodza. Zginął 4 lipca 1943 r. Samolot na pokładzie, którego gen. Sikorski podróżował, wkrótce po starcie z Gibraltaru runął do morza.

Gen. Sikorski został pochowany na cmentarzu polskich lotników w Newark w Wielkiej Brytanii. 17 września 1993 r. jego prochy przeniesiono na Wawel.

W Kielcach przy obelisku znajdującym się na zboczu Wzgórza Zamkowego odbyły się uroczystości upamiętniające generała Sikorskiego, które zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Narodowej „Czwartak”. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wojska, władz miasta, a także uczniowie klas mundurowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć: