Jerzy Niezbrzycki o Ukrainie

Jerzy Niezbrzycki urodził się w Winnicy (współcześnie partnerskie miasto Kielc na Ukrainie) 28 lipca 1902 r. a zasłynął jako wybitny sowietolog – kierownik Referatu „Wschód” Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Kluczowa rola Ukrainy dla potęgi imperium sowieckiego spowodowała, że poświęcił jej znaczną część swoich refleksji. W 2014 i 2022 r. okazało się, że wiele … Czytaj dalej Jerzy Niezbrzycki o Ukrainie