Popularyzator Gór Świętokrzyskich i Sandomierszczyzny

14 lipca 2023 r. Gracjan Duda opublikował artykuł o Aleksandrze Patkowskim nazywanym „ojcem regionalizmu polskiego“.

Zapraszamy na nasz Blog:

Popularyzator Gór Świętokrzyskich i Sandomierszczyzny