Debata o Herlingu-Grudzińskim

“Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach” – to tytuł debaty, która odbyła się w ramach III Festiwalu G. Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach.
Prof. Wacław Lewandowski, prof. Tomasz Polański oraz Bruno Wojtasik z OMPIO ukazywali dwa światy: warunki życia czytelników pisarza – ludzi odciętych od świata za żelazną kurtyną i społeczeństw Zachodu, w których poruszał się Herling-Grudziński.

(Fot. Mateusz Wolski Fotografia/OMPiO)