Stan Wojenny 2023

13 grudnia 2023 r. kielecka młodzież poznawała w OMPiO realia stanu wojennego 1981. W zimnowojennej lekcji historii uczestniczyło ponad 100 uczniów z kieleckich szkół ponadpodstawowych: Liceum mundurowego CN-B Feniks w Kielcach, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Wł. Sikorskiego oraz VII LO im. J. Piłsudskiego.

Wstępem do zajęć była rekonstrukcja wydarzeń, którą przygotowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Osa-81” i uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pod wodzą historyka Zbigniewa Kowalskiego.

Podczas zajęć na podstawie dokumentów, ulotek, zdjęć, wydawnictw drugiego obiegu i gazet uczniowie tworzyli plakaty, które dały im najważniejsze informacje o wprowadzeniu stanu wojennego: kiedy i kto wprowadził stan wojenny, jak ówczesna władza motywowała jego wprowadzenie i dlaczego to było niezgodne z prawem, jakie stosowano represje. Jakie były formy oporu społeczeństwa wobec władzy.

W tym roku po raz pierwszy uczniowie mogli zobaczyć również film “Zomoza” w reżyserii Konrada Łęckiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć: