Ideologia w sztuce

Termin realizm socjalistyczny powstał w mieszkaniu Maksima Gorkiego, podczas spotkania Józefa Stalina z literatami. Twórcy mieli być “inżynierami ludzkich dusz”. W 1934 roku, socrealizm stał się oficjalną doktryną przyjętą na Zjeździe Pisarzy Radzieckich w Moskwie, narzucając swoje zasady artystom z innych dziedzin. Sztuka miała mieć realistyczną formę i nieść treści zgodne z ideologią marksizmu i … Czytaj dalej Ideologia w sztuce