Rodzina Henryka Wojciechowskiego “Sęka” w OMPIO

28 maja 2024 r. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zwiedziła rodzina porucznika Henryka Wojciechowskiego ps. “Sęk” – oficera Armii Krajowej i jednego z dowódców akcji rozbicia więzienia kieleckiego UB w 1945 r. , która przyjechała do nas z Gorzowa Wielkopolskiego.

Henryk Wojciechowski ps. „Sęk” urodził się 20 stycznia 1914 r. w Skarżysku-Kamiennej. Był synem Stanisława i Heleny z Postułów. W 1929 r. ukończył  szkołę powszechną w Skarżysku, a w 1934 r.  Państwową Średnią Szkołę Techniczną w Radomiu.

Od września 1934 r. przebywał na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Łucku i otrzymał stopień plutonowego podchorążego. Od października 1935 r. rozpoczął pracę w Państwowej Fabryce Amunicji w Skarźysku, najpierw jako technik warsztatowy, a następnie jako konstruktor.

Podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r. walczył jako oficer w 72 pułku piechoty. Na krótko dostał się do niewoli, z której zbiegł.

Wrócił do Skarżyska i prowadził sklep. W 1940 r. ożenił się z Kazimierą z domu Pająk, z którą miał trzech synów: Włodzimierza, Marka oraz Jerzego.

W czasie okupacji niemieckiej działał w konspiracji. W 1942 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Zbrojnej, która później została scalona z Armią Krajową. Był jednym z czołowych Oficerów AK Podobwodu Skarżysko-Kamienna kryptonim “Morwa”. Od lipca 1944 r. do grudnia 1944 r. był dowódcą 4 Kompanii II Batalionu 3 pułku piechoty Legionów AK dowodzonego przez Antoniego Hedę “Szarego”. Z Batalionem tym uczestniczył w wielu akcjach i bitwach, m.in. pod Radoszycami, Trawnikami, Rykoszynem, Szewcami oraz w ciężkich bojach w lasach przysuskich.

Ppor. H. Wojciechowski “Sęk” w otoczeniu sanitariuszek i łączniczek oddziału “Szarego” w 1944 r. Od lewej Józefa Brogowska “Barbara”, Izabela Trzaskowska “Elsinoe”, Stanisława Cichosz “Sława” (Źr. foto Antoni Heda, Wspomnienia “Szarego”, Warszawa 1991)

W czerwcu 1944 r. Niemcy aresztowali żonę „Sęka” i osadzili w obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück.

Po wojnie zmuszony był ukrywać się. Od maja 1945 r. rozpoczął pracę w prywatnym zakładzie mechanicznym “Suchecki-Wydra” w Karczewie k/Warszawy.

W lipcu 1945 r. stawił się na rozkaz kpt. Antoniego Hedy “Szarego” i wziął udział w brawurowej akcji rozbicia komunistycznego więzienia UB w Kielcach w nocy z 4/5 sierpnia. Por. Henryk Wojciechowski „Sęk ”dowodził pododdziałem grupy osłonowej liczącym około 40 żołnierzy, który ulokowany był w parku naprzeciw ulicy Focha (dzisiejsza ulica Paderewskiego) zabezpieczając akcję przed atakiem wojsk radzieckich i funkcjonariuszy WUBP.

Ujawnił się w Warszawie 12 marca 1947 r.

W latach 1946-1949 pracował w Zjednoczonych Zakładach Wyrobów Metalowych w Skarżysku jako zastępca Kierownika Odlewni. Następnie wyjechał do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie od stycznia 1950 r. pracował w Zakładach Mechanicznych Ursus na stanowisku kierownika Oddziału Metalurgicznego.

Porucznik Henryk Wojciechowski ps. “Sęk” do ostatnich lat swojego życia był szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zmarł 1 czerwca 1985 r.

Źródło:

Stanisława Cichosz-Staszałek “Sława”, Z pamiętnika kobiety walczącej, red. P. Nowakowski, Iłża 2016.

https://www.facebook.com/kuba.kowalski.54

Zapraszamy do galerii zdjęć: