Świętokrzyscy oblaci w kieleckim więzieniu

24 maja 2024 r. Artur Szlufik opublikował artykuł o Oblatach z klasztoru na Świętym Krzyżu aresztowanych przez Niemców i osadzonych w kieleckim więzieniu w czasie II wojny światowej.

Zapraszamy na nasz Blog:

Świętokrzyscy Oblaci w kieleckim więzieniu