81. rocznica śmierci generała Sikorskiego

Dzisiaj 4 lipca przypada 81. rocznica tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego – generała broni Wojska Polskiego, premiera i ministra spraw wojskowych II RP, premiera rządu RP na uchodźstwie i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej.

Gen. Władysław Sikorski urodził się w 1881 r. w Tuszowie Narodowym k. Mielca. Był m.in. współzałożycielem Związku Walki Czynnej w 1908 r., którego celem było zorganizowanie zbrojnego powstania przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Odegrał także ważną rolę w walkach o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W okresie międzywojennym należał do konkurentów obozu politycznego marszałka Józefa Piłsudskiego.

Funkcję premiera i ministra spraw wojskowych RP powierzono mu 30 września 1939 r. w Paryżu. W listopadzie tego samego roku objął stanowisko naczelnego wodza. Zginął 4 lipca 1943 r. Samolot na pokładzie, którego gen. Sikorski podróżował, wkrótce po starcie z Gibraltaru runął do morza.

Gen. Sikorski został pochowany na cmentarzu polskich lotników w Newark w Wielkiej Brytanii. 17 września 1993 r. jego prochy przeniesiono na Wawel.

W Kielcach przed obeliskiem poświęconym gen. W. Sikorskiemu na zboczu Wzgórza Zamkowego odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę jego śmierci. W patriotycznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska kombatantów, młodzieży, lokalnych władz i wojska.

Głównym organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Pamięci Narodowej „Czwartak”.

Zapraszamy do galerii zdjęć: