12–15 I 1945

Niemcy ewakuują więzienie. Niemiecka załoga w pośpiechu opuściła miasto, pozostawiając osadzonych przy życiu. Moment ten wykorzystali polscy strażnicy, uwalniając z cel ok. 200 więźniów.