14 VI i 16 VII 1940

Egzekucje osób osadzonych w więzieniu kieleckim w ramach „Akcji AB” na Kielecczyźnie.