14 XII 1943

Na stacji kolejowej Herby–Kielce żandarmi rozstrzelali dziewięć osób przywiezionych z więzienia. Miejsce egzekucji upamiętnione tablicą.