1863–1866

W więzieniu przebywali powstańcy styczniowi. Wszyscy osadzani poddawani byli drobiazgowemu śledztwu. Więźniów trzymano najczęściej przez kilkanaście tygodni. Zgodnie z decyzją Komisji Wojskowo-Sądowej kierowani byli do twierdz, rot aresztanckich, do dalszego śledztwa w Radomiu, bądź cytadeli Warszawskiej, niektórzy prosto z Kielc pomaszerowali na Sybir. Kilka osób Kielecka Komisja Wojenno-Sądowa skazała na karę śmierci. Zostali oni rozstrzelani pod  murem cmentarza w Kielcach. W czasie powstania styczniowego w wyniku chorób na ternie więzienia zmarło 66 powstańców. Oprócz Polaków również zatrzymanych z bronią w ręku Czechów, Franacuzów, Rosjan, Węgrów, Austriaków a nawet Włochów. W dobie powstania przez więzienie przewinęło się około 2000 powstańców.