1884

Zezwolono na zastąpienie nadzoru męskiego na oddziałach kobiecych nadzorem żeńskim. W więzieniu kieleckim nadzór ten sprawowały 1–2 strażniczki.