1914

Ewakuacja więzienia w związku z wybuchem I wojny światowej. Wywożono: zapasy ubrań, żywności, wyposażenie i więźniów, zwłaszcza tych podejrzanych lub skazanych za przestępstwa polityczne. Specjalnym pociągiem przetransportowano ludzi w głąb Rosji.