30 VII 1942

Transport kobiet do KL Auschwitz. Wywiezione kobiety aresztowane były za działalność konspiracyjną. Wśród nich znajdowało się 14 kobiet należących  do AK.